Οι Κινηματογράφοι στο Ηράκλειο

Αστόρια
(Κινηματοθέατρο. Πλ. Ελευθερίας & Ιδομενέως . 281 024 2272, "Ιστοσελίδα" )

 

Κλικ για Κριτική - Λεπτομέρειες

Επιχείρηση Κιμάς
( Operation Mincemeat [2021] )
2130
Αστόρια από Πε 12/5/2022